top of page

 

סדנא – 6 שעות לימוד קריאה וכללי הקריאה                                           

קורס אנגלית מדוברת רמה 1 : 54 שעות אקדמאיות כולל חוברת ודיסק שמע     
קורס אנגלית מדוברת רמה 2 : 54 שעות אקדמאיות כולל חוברת ודיסק שמע    
קורס אנגלית מדוברת רמה 3 : 54 שעות אקדמאיות כולל חוברת ודיסק שמע   
קורס אנגלית מדוברת רמה 4 : 54 שעות אקדמאיות כולל חוברת  ודיסק לימוד            
 

גברים

הקורסים נערכים פעמיים בשבוע

בוקר 10:00 – 13:00 
 

בשעות הצהריים

13:30 – 15:30

17:00 -19:00

בשעות ערב

19:00 – 21:30

20:00 -22:00

 

נשים

הקורסים נערכים פעם בשבוע

בוקר 10:00 - 13:00

ערב 19:00 - 22:00 

או פעמיים בשבוע

17:00 – 19:00

 

מטרת הקורסים:

קורס 1 - יכולת הרכבת משפטים בכל סוגי ההווה באנגלית שאלות/תשובות וכד'

קורס 2 - יכולת הרכבת משפטים בכל הכללים הבסיסים באנגלית

קורס 3 - יכולת הרכבת משפטים כולל המושלמים – ושדרוג קליחות השפה

קורס 4 – למדברים ברמה מתקדמים - סימולציות קבוצתיות סביב סרטים מבית גייט 

קורס 5 - למתקדמים - תרגול השפה בעולם העבודה  - תירגול טלפונים וסימוציות באוירה עסקית

תלמיד שעובר את שלושת הקורסים הראשונים יוכל לתקשר ברמה בסיסית בכל מקום בעולם

שעות קבוצות

bottom of page